Nederlandse-gedichten

Ons leven ligt in Christus' handen
waarin het veilig is geborgd.
Omsloten door Zijn liefdebanden
waarmee de Heiland voor ons zorgt.

Behoed voor struikelen en vallen
Is Zijn aanwezigheid nabij.
Geen mensenkind laat Hij ontvallen
Maar staat ons steeds met hulp terzij.
God nodigt ons met welkom in Zijn huis.
En wenst dit tot warm en veilig thuis.
Zijn deur staat constant voor ons open.
Wij mogen altijd binnenlopen.
Om daar verblijd Zijn woord te horen.
Waar ieder woord maakt als herboren.
Kijk met uw ogen goed in ’t rond
En een mens hulpbehoevend vond.
Dan blijkt er voor u weggelegd
Wanneer een mens zijn nood uit zegt.

Als naaste heeft u dan de taak
God heeft een opdracht in de maak.
Die u met Hem vervullen moet
Tesaam met Hem in wijsheid doet.

Geduld en liefd’ biedt resultaat
de basis waar het God omgaat.
God vraagt van u blijf op uw post.
Nood samen met Hem opgelost.
Veel blijkt gehuld in grauwe mist.
Waardoor men zich in ’t pad vergist.
Haar sluier dekt ons levenspad.
Die ons moet voeren naar Gods stad.
Als Christus deze mist verdrijft
Dan ziet de mens wat daar verblijft.
De Heiland zorgt voor duidelijkheid
Zijn woord toont ons de werkelijkheid.
Niets kan ons van Gods liefde scheiden
De Heer Hij blijft ons steeds getrouw.
Zijn wens is steeds ons te verblijden
En uit Zijn woord Ik houd van jou.

Hij laat ons door Zijn woorden voelen
Hoe groot Zijn liefde voor ons is.
Hij toont ons graag van Zijn bedoelen
Openbarend ’t geheimenis.

Onthoud God Hij heeft slechts een reden
Om Zijn en ons hart saam te smeden.
Waardoor een hechte band ontstaat
Die krachtig is en nooit vergaat.

Wij mogen dit gaan overnemen
En met de medemens begaan.
De kracht hiervoor bij Vader claimen
Om naar Zijn voorbeeld voort te gaan.
God reikt aan ieder mens Zijn hand.
Waarmede Hij ons wil geleiden.
Op weg naar het beloofde land.
Een toekomst biedt van groot verblijden.

Hij wijst de weg om op te gaan.
Die ons de vreugde laat ervaren.
Van ’t naderende nieuw bestaan.
Aan ons Zijn heil zal openbaren.
Wij worden op de proef gesteld
door ’t virus dat veel levens velt.
Het waart over heel ’t wereldrond
Waar het steeds meer slachtoffers vond.

Patiënten in een lange rij
gaan groot getale ons voorbij.
Veel mensen sterven om ons heen
Bezorgt families leed geween.

De samenleving die ligt plat
veel zaken liggen op hun gat.
Maatregelen worden uitgedacht
En tot uitvoering ons gebracht.

Leg uw bestaan maar in Gods hand
Waar de mens veilig in beland.
Wie biddend op de Heer vertrouwt
heeft zeker op geen zand gebouwd.
Aangeraakt door God.
Verandert Hij ons lot.
Want God Hij heeft met haast.
Ons in het licht geplaatst.

God staat aan onze kant.
Hij neemt ons bij de hand.
Hij ziet steeds naar ons om.
Vanuit Zijn heiligdom.
Het wordt een langdurig gevecht
er zijn veel dingen stilgelegd.
Want met het aangepast beleid
voeren wij tegen ’t virus strijd.

Men moet op velerlei terrein
oplettend en met aandacht zijn.
Totdat er eens weer uitzicht komt
voor ieder mens op ’t wereldrond.
Waar nood heerst moet men helpen.
Om die samen te gaan stelpen.
Het is taak om ons te haasten.
In de zorg voor onze naasten.

Wees bereid inzet te tonen.
En met hen tesamen komen.
Om ons op hun nood te richten.
Die gezamenlijk verlichten.
Gods vinger van zijn rechterhand
wijst ons ’t pad te bewand’len.
Dat uitkomt in Jeruzalem stad
Laat Gods heil openbaren.

Doordat Jezus stierf aan het kruis
Zijn leven heeft gegeven.
Dan krijgen wij een nieuw tehuis
God biedt dan eeuwig leven.

Als in ’t bestaan geen toekomst is
dan was de mens verloren.
Maar God biedt uitzicht op Zijn heil
waarvan Hij ons laat horen.
Geen mens valt dieper dan Gods handen
Hij zal daar veilig in belanden.
Want het blijft altijd Gods verlangen
Elk mens met liefde op te vangen.

In opvang zal God nooit vergissen.
Zijn handen zullen geen mens missen.
Maar Hij laat de mens dan ervaren
Hoe Hij zijn leven dan zal sparen.
Ons aardse leven is ontwricht
de mens raakt uit zijn evenwicht.
Velen zijn door het virus ziek
Laat velen handelen in paniek.

Het aantal doden stijgt gestaag
waar gaat dit heen is onze vraag.
Ons dagelijks leven dat valt stil
is die ervaring soms Gods wil?

Door het gebeuren wordt bepaald
dat men de rekening betaalt.
Want ons bestaan dat wordt ontwricht
de duisternis beperkt ons zicht.

Kom biddend met elkander saam
smekend om redding in Gods naam.
Vergeef ons zonde en bevrijd
van ziekte waar de mens aan lijdt.
God zal er ons steeds weer op wijzen
Waar ’t stralend licht voor ons zal rijzen.
Dit stralend licht zal ons omsluiten
Wat God in liefde deed besluiten.

Wij mogen in dit licht gaan wand’len
Gehoorzaam naar Gods woord te hand’len.
Dan zendt God ons Zijn rijke zegen
Neerdalend als een milde regen.
Een ieder die Gods pad wil volgen
Die komt eens veilig bij Hem thuis.
Dan ervaart men blij de gevolgen
Genodigd bij de Vader thuis.

Dan laat de Heer aan ieder tonen
De plaats die voor hem is bereid
Voor altijd bij God mogen wonen
Levend met Hem in eeuwigheid.
Leer ons dienen en niet heersen
En met kracht het kwaad beheersen.
Als wij Jezus daarom bidden
Helpt Hij steunend in ons midden.

Dienen dat is ons zelf geven
Naasten helpen in het leven.
Want elk die daarvoor zal kiezen
Kan met liefde nooit verliezen.

Zoek de band tot samenbinden
Dat maakt mensen tot beminden
Als men dat doel na zal streven
Dan schept men een beter leven.
Gods rechterhand is Zijn wegwijzer.
Die ons wijst op het juiste pad.
Wat voor ons ligt om te bewandelen.
Ons heen wijst naar hemelstad.

Wanneer wij eens die stad betreden
Dan worden wij door God verrast.
Met schatten en met heerlijkheden
Precies voor ieder afgepast.
Wees toch doordrongen van het feit
Hoe snel uw levenstijd verglijdt
Hoe snel tijd voortjaagt uur na uur
Het leven makend kort van duur.

Als mens jaagt menigeen maar voort
En wordt Gods boodschap slecht gehoord.
Dan geeft de Heer u te verstaan
Hoe zwaar ’t is zonder Hem te gaan.

Keer u toch om gericht op God
Dan verandert uw levenslot
Hij nodigt u nog steeds met klem
Op weg naar ’t nieuw Jeruzalem!
Ervaar dat God het is die redt
Hij is verhoorder van ’t gebed.
Zijn wens is ons verblijden.
Hij houdt Zijn oog op ons gericht.
Plaatst ons in ’t alomvattend licht
Zijn hand wil ons geleiden
Al ’t duister wordt door Hem verjaagd
Zodat het ons niet meer belaagt.
Zijn licht zal overwinnen.
Wij worden door de Heer omarmd.
En teder door Zijn hart verwarmd.
Als teken van beminnen.
Kiezen wij voluit voor vrede
dan is dat de beste rede.
Want geen mens hoeft men te krenken
als wij elkaar vrede schenken.

Komt het woord van vrede binnen
blijf u daar steeds op bezinnen.
Want door vrede na te streven
zullen velen overleven.