Als wij mensen tranen oogsten
dan wil God ons graag vertroosten.
God wil onze tranen wissen
van nieuw uitzicht vergewissen.

Besef dat God laat ervaren
hulp en heil te openbaren.
Want de Heer laat ’t licht opblinken
als Zijn troostwoord op zal klinken.

God wil ons in d’armen sluiten
niemand sluit de Schepper buiten.
Waar God bedroefden zal vinden
zal Hij zich met hen verbinden.