Gods tijd is bijna aangebroken
want die komt elk uur naderbij.
Dan wordt het stralend licht ontstoken
en maakt God Zijn geliefden blij.
Bevrijding en verlossing wachten
die God aan ons heeft toegezegd.
Zijn glanzend licht verdrijft de nachten
een blijde toekomst is voorzegd.

Wij mogen ’t Godsrijk eens betreden
wanneer de loftrompet dan schalt.
Dan toont God ons de heerlijkheden
die Hij voor ons heeft uitgestald.
Dan wijst God elk zijn nieuwe woning
waar men eeuwig vertoeven mag.
Het witte kleed is de bekroning
die elk zal dragen dag aan dag.

Melodie Psalm 118 Liedboek v.d. kerken