Zorg de moed niet te verliezen
want dan krijgt men ’t voor zijn kiezen.
Wie zijn moed steeds blijft bewaren
zal ook ’t resultaat ervaren.

’t Is geen inhoudsloze keuze
met de moed als vaste leuze.
Wie zich door de moed laat leiden
kan zich aan Gods opdracht wijden.