Al turend naar de hemelboog
bevindt zich daar Gods alziend oog.
Waaruit intense liefde straalt
die op ons mensen nederdaalt.

Gods hemelboog die ons omsluit
daarmee wordt Vaders liefd’ geuit.
Die over allen wordt verspreid
en door haar licht ons hart verblijdt.

Haar lichtval die ons zachtkens streelt
wordt dagelijks aan ons toebedeeld.
Zij brengt ons zegening en kracht
door God de Vader toegebracht.

Overal waar Gods liefde straalt
wordt hart en ziel aan opgehaald.
Als deze liefde ons omvat
blijkt die voor elk Gods grote schat.