Wij keken in de diepten neer,
van 't graf waarin je kist zal rusten.
Je lichaam hier, ziel bij de Heer
In vreugd aan 's hemels schone kusten.

Een steen dekt straks je rustplaats toe,
je naam staat in graniet geschreven.
Maar jij ging naar je Heiland toe,
om bij Hem eeuwig voort te leven.

Je hebt je taak op aard volbracht,
en hoeft voor niemand meer te zorgen.
Je bent door Jezus opgewacht,
voor altijd in het licht geborgen.
Justus A. van Tricht