Drink de beker der genade
van Gods liefde en troost maar uit.
Ga steeds bij de Heer te rade
voor dat je tot iets besluit.
Laat je door Gods antwoord leiden
dat Hij neerlegt in je hart.
En voorkomt dat je zult lijden
aan gevolgen van de smart.

’t Is steeds die genadebeker
die je aangeboden wordt.
Van Gods zegen ben je zeker
die wordt rijkelijk uitgestort.
Van vergeving mag je leven
God is immers groot genoeg.
Om je die steeds weer te geven
als je Hem daar ook om vroeg.

Tot de bodem mag je drinken
uit die beker die God biedt.
Hoor Zijn liefdewoorden klinken
jij Mijn kind vergeet Ik niet.
Ik zal altijd Mijn troostwoord schenken
als Ik tranen moeite zie.
En je liefdevol gedenken
in een sfeer van harmonie.