Genade heeft voor recht geklonken
God heeft Zijn liefde aan ons getoond.
Hij heeft tot ons Zijn Zoon gezonden
die heeft van schuld en zond’ verschoond.
Het bittere kruis heeft Hij gedragen
het lijden en de dood aanvaard.
Zijn leven heeft Hij ons gegeven
Zijn trouw en liefde ons verklaard.

Genade heeft voor recht geklonken
waardoor wij niet verloren gaan.
Jezus Hij heeft de weg geopend
voor ieder naar een nieuw bestaan.
God heeft beloften uitgesproken
die in Zijn Zoon worden vervuld.
Een blijde toekomst staat te wachten
die voor ons oog eens wordt onthuld.

Genade zal voor recht gaan klinken
voor elk wie Jezus heeft aanvaard.
Als God eens ’t oordeel uit zal spreken
uit d’ hemel neerdaalt op de aard.
Want ’t bloed van Jezus dat deed wissen
de zonde en schuld van ieder mens.
Zo hoeft geen mens het heil te missen
geopend door Hem naar Gods wens.