Genadegaven wijd en zijd
worden over ons uitgespreid.
De zegeningen van de Heer
dalen vanuit de hemel neer.

Hij die Gods licht en vrede proeft
wordt steeds verblijd en nooit bedroefd.
Wie naar Zijn zegeningen ziet,
is steeds verrast om wat Hij biedt.

Gods goedheid overstelpend groot
biedt ons Zijn hand in onze nood.
Die onze vreugd en tranen ziet
is Trooster van elk stil verdriet.

Zijn hand en arm ons steeds nabij
staan ons ter hulpe ons terzij.
Niets kan tot in der eeuwigheid
bewerken dat Zijn liefde ons scheidt.

Want Hij die schonk Zijn eigen Zoon
tot heil der mensheid uit Zijn woon.
Hij die zo lief de wereld had
houdt haar steeds in Zijn hand gevat.