Saam met Jezus uw kruis dragen
En daardoor in ’t leven slagen.
Jezus wil uw last verlichter zijn
Hij helpt mee met uw kruis dragen
Met Hem opweg zult u slagen

Door op ’s Heren hulp vertrouwen
Laat Hij dagelijks ’t heil aanschouwen.
En geleid door Hem thuis komen
Liefd’vol bij de hand genomen
Want de Heiland zal u leiden
Naar het Godshuis vol verblijden.

Eenmaal veilg thuisgekomen
En in ’t Godsrijk opgenomen
Zal Jezus de weg u wijzen
In d’ Hemelse paradijzen.
Waar u ook uw plaats zult vinden
Te midden van uw beminden.