Door God wordt de mens ontlast,
Van zijn druk en levenslast.
Het is God die ons bevrijdt,
Aan Zijn hand ons voorwaarts leidt.

Wie als mens op God vertrouwt,
Ziet verblijd het licht aanschouwt.
Dat God voor Hem stralen doet,
Rijkelijk in overvloed.

Op het pad dat God ons wijst,
Kan door ons veilig gereisd.
Het is Vaders rechterhand,
Ons voert naar ’t beloofde land.