Als alles wegvalt in je leven,
Ga dan in gebed tot de Heer.
En leg je zorgen voor Hem neer.
Hij zal met liefde naar je luisteren,
En zorgt voor een ontspannen sfeer
Bevrijdend van wat je doet kluisteren.
Laat weer bevrijdend adem halen
En weer je blijdschap gaan bepalen
Dat blijkt steeds weer het loffelijk streven
Waarmee de Heer U wil omgeven.
U weer verblijd mag verder leven.