Op het goede pad te wandelen
leert God u steeds juist te handelen.
En Zijn informaties volgen
met voor ons goede gevolgen.

Zo zal men de eindstreep halen
Die God voor ons zal bepalen.
Met daarop door Hem verkregen
juiste koers en milde zegen.

God beloofde dat wij komen
In ’t beloofde land der dromen.
’s Heren oog ziet door de wolken
liefdevol neer op de volken.