Leer ons dienen en niet heersen
En met kracht het kwaad beheersen.
Als wij Jezus daarom bidden
Helpt Hij steunend in ons midden.

Dienen dat is ons zelf geven
Naasten helpen in het leven.
Want elk die daarvoor zal kiezen
Kan met liefde nooit verliezen.

Zoek de band tot samenbinden
Dat maakt mensen tot beminden
Als men dat doel na zal streven
Dan schept men een beter leven.