Ontdek door Gods hand ’t hemels goed
U daarmee liefdevol begroet.
Ervaar waar God u mee gedenkt
en u uit Vaders handen schenkt.

Gods gaven vallen altijd op
die stroomt steeds voort en houdt nooit op.
Wat God met liefd’ ons aanbeveelt
Wordt ons genadig uitgedeeld.