Gods hand verdrijft de donkere wolken
Hij zendt tot ons het stralend licht.
Hij wil Zijn liefd’ aan ons vertolken
met Zijn woorden tot ons gericht.

De grauwheid laat de Heer verdwijnen
waardoor het licht het overwint.
Dat Hij voor ieders oog laat schijnen
op plaatsen waar ’t nog duister vindt.

Slechts licht vindt vrede in Gods ogen
waarvoor ’t door God geschapen is.
Hij stuurt het dagelijks uit de hoge
voor ’t heengaan van de duisternis.

Geen duisternis kan God verdragen
die zorgt voor weerstand bij de Heer.
Want God Hij laat het licht steeds dagen
Zijn licht overwint het steeds weer.

Bij samenvoeging van de eerste en laatste twee coupletten
te zingen op melodie Psalm 118