Geef aan je geloof inhoud en kleur
het als een roos zijn met zijn fleur.
Bedrijf van daaruit liefdedienst
want daarmee toon je haar verdienst.

Laat liefde geloof en hoop die drie
klinken als zoete melodie.
En duidelijk rondom gehoord
als bevestiging van Gods woord.

Als het bij mensen ingang vindt
ervaart een mens hoe God bemint.
Dit zijn de pijlers van Gods woord
waarvan God wil dat ’t wordt gehoord.

Laat overal waar Gods woord klinkt
zorgen dat ’t harten binnendringt.
Zodat elk mens de zin verstaat
begrijpen zal waarom het gaat.