Gekoesterd in Zijn armen
met liefdevol gebaar.
Toont Hij ons Zijn erbarmen
maakt Hij Zijn woorden waar.
Hij biedt ons Zijn ontferming
Zijn liefde en Zijn trouw.
Hij neemt ons in bescherming
en spreekt, Ik houd van jou.

Wij mogen kinderen wezen
van Hem God die ons draagt.
Hij wil ons hart genezen
door pijn verdriet belaagd.
Een ieder die mag komen
tot Hem hij is bemind.
Steeds in Zijn arm genomen
horend jij bent Mijn kind.

Hij kent en roept bij name
ieder in wijde kring.
Hij bindt in liefde samen
en schept verwondering
door Zijn genadegaven
oneindig groot en mild.
Waarmee Hij ons wil laven
en ons verlangen stilt.