Tijd glijdt door onze hand als water
en laat soms enkele druppels na.
Want hierop volgt altijd het later
laat slechts herinneringen na.
Die in een kringloop ons omringen
onze gedachten laten gaan.
Over de reeks voorbije dingen
die ons dan weer voor ogen staan.

De tijd begint steeds met seconden
die tikkend naar minuten gaan.
En die daarna de uren vonden
om die hun slag te laten slaan.
Zo gaat de tijd al vele jaren
en eeuwenlang in ’t ritme voort.
Tot ’t uur volgt van Gods openbaren
en de bazuinklank wordt gehoord.

Dan slaat de klok zijn laatste slagen
dan is de aardse tijd voorbij.
Want dan verschijnen hemeldagen
voorkomend in een lange rij.
Waaraan geen einde ooit zal komen
want God heeft alles in Zijn hand.
Hij laat ons visioenen dromen
van het door Hem beloofde land.

Eens wordt de tijd hier afgesloten
bestaat er enkel eeuwigheid.
Dat heeft de Schepper zo besloten
Zijn komst die wordt al voorbereid.
Blijf in deze uren Hem verwachten
die tot ons komt in ’t glanzend licht.
Dat schoner blijkt dan wij ooit dachten
als God Zijn koninkrijk straks sticht.