Hoe prachtig door God aangeraakt
heeft Hij d'aard, mens en dier gemaakt.
De pracht en schoonheid die men ziet
is wat Hij mens en dieren biedt.

Hier komt tot uiting 's Heren macht
na al wat is tot stand gebracht.
God die alles tot leven riep
is Schepper van al 't geen Hij schiep.