God die aan alles adem geeft
waardoor het kan bestaan.
Zijn adem waardoor alles leeft
maakte daarvoor ruimbaan.

De vissen in de oceaan
een ieder naar zijn soort.
Zo is het hun ook eens vergaan
als gevolg van Gods woord.

Maar ook de dieren op het veld
die God heeft uitgedacht.
Daar heeft Hij 't aantal van geteld
ontstaan door 's Heren macht.

De vogels in de blauwe lucht
een ieder naar zijn soort.
Zij vliegen rond in vogelvlucht
als d'uitkomst van Gods woord.

Maar ook de leliën in het veld
gesierd met pracht en praal.
Staan duidelijk voor ons opgesteld
zichtbaar voor allemaal.

De mens Hij kwam het laatst aan bod
want hij spande de kroon.
Hij geldt als 't evenbeeld van God
die neerziet van Zijn troon.

Het gaat om onderdanigheid
die van ons 't inzicht vraagt.
Te handelen naar Gods beleid
dat het de Heer behaagt.

God spreekt geniet van wat u ziet
handel steeds goed en wijs.
Zorg dat al 't geen wat Ik u bied
steeds blijft Mijn Paradijs.

Ga verantwoord met alles om
verwoest het leven niet.
Blijf in verwachting tot Ik kom
en 'k u het Godsrijk biedt.