De aarde is uit niets ontstaan
ontving door Gods woord haar bestaan.
Zijn schepping dag voor dag vervuld
is door God met haar pracht onthuld.

't Was God de Heer een lieve lust
koos de zevende dag voor rust.
Hij genoot duidelijk van Zijn werk
geschapen onder 's hemels zwerk.

Door plant en dieren toegejuigd
heeft de schepping Zijn lof betuigd.
Daartoe heeft ook de mens behoord
ontstaan door Gods Geest en Zijn woord.

Zie al wat God geschapen heeft
wat in 't heelal de aard' omgeeft.
De zon de sterren en de maan
met de planeten in hun baan.

Wie dit beziet wordt werkelijk stil
beseft God is van alles spil.
Wees wijs dat men 't bij d' aarde laat
daar vindt men 't heil waar 't God om gaat!