't Is zeker wat God heeft gedaan
met woord en daad Zijn schepping maken.
Door met Zijn almacht in 't bestaan
alles met leven aan te raken.

God nam daarvoor zes dagen tijd
om alles naar Zijn wens te maken.
Vol schoonheid pracht diversteit
om daarna met Zijn werk te staken.

Hierna brak toen Zijn rustdag aan
om 't resultaat te gaan bekijken.
Van alles wat Hij heeft gedaan
en tot tevredenheid zou blijken.

Elk onderdeel kwam uit Zijn hand
de Schepper had een goede reden.
Het vormde samen een verband
't was goed Hij zag 't en was tevreden.

Laat ons daarom toch zuinig zijn
op wat de Heer ons toevertrouwde.
Om goede rentmeesters te zijn
van schoonheid die w'als mens aanschouwden.