Licht van een stralend nieuwe morgen
licht van een glanzend nieuwe dag.
Licht van een dag die zonder zorgen
licht maakt ons van die dag gewag

Licht om de dag mee te beginnen
licht die van 't heldere zonlicht straalt.
Licht dat de nacht komt overwinnen
licht dat de vreugdedag bepaalt.

Dit Gouden licht door God geschapen
licht dat er altijd zal bestaan.
Licht wat steeds over ons blijft waken
licht dat steeds met ons mee blijft gaan.

Laat dit de dag van vreugde wezen
waarop gewacht is en gehoopt.
De dag waarop ons heil bewezen
al 't onrecht onheil wordt gesloopt.

Laat dit de dag zijn van genade
waarover God Zijn zegen spreidt
Wij met Zijn goedheid overladen
de poort zien naar de eeuwigheid.

Laat door die poort Gods licht maar stromen
en ons omhullen als een kleed.
Wat God dan over ons laat komen
in alle glorie hemelsbreed.