Wij gaan slecht met de schepping om
waarin wij veel verwoesten.
Maar voor 't noodzakelijk herstel
valt veel geld op te hoesten.

Wij zorgen dat 't onleefbaar wordt
waardoor veel dieren sterven.
Dat krijgen wij eens op ons bord
zullen de gevolgen erven.

't Gaat om de dieren in de zee
die ook hun portie krijgen.
Want die voert tonnen plastic mee
dat niet valt te verzwijgen.

Het is echt werkelijk ongehoord
wat wij thans zien gebeuren.
Ter land en zee wordt ruim vermoord
dit is echt af te keuren.

Ook de verandering van 't klimaat
zorgt steeds opnieuw voor rampen.
't Wordt tijd dat 't spoedig anders gaat
ons aan 't herstel vastklampen.

Zorg met elkaar voor het besef
wat weg is en verloren.
Toon samen voor herstel het lef
tot weer toekomst zal gloren.

Wees bewust van 't rentmeesterschap
dat God ons heeft gegeven.
Zet met elkaar de herstellingsstap
breng natuur weer tot leven.