In de vroege morgenstond
klinkt blijde vogelzang rond.
In de bomen, struiken, ‘t veld
wordt God lof en eer vermeld.

Toen de nieuwe dag begon
straalde daar de gouden zon.
Die vol vreugd mee is gestart
vreugde brengend in ons hart.

Heel de schepping van de Heer
bejubelt Hem telkens weer.
Ook wij worden aangespoord
dat God ook ons loflied hoort.

Mens en dier en vogelschaar
al Gods schepselen met elkaar
zullen met elkaar vereend
danken voor wat God verleent.