Achter zon en achter de maan
blijkt nog een wereld te bestaan.
Met sterren aan het firmament
waarvan men niet hun namen kent.

Voeg daar nog de planeten bij
dan blijkt dit ook een lange rij.
Kan er ooit leven op bestaan
om met elkander heen te gaan?

Ik kies nog steeds voor d’ aardse grond
waarop ik mijn bestemming vond.
Maar heb vanuit Gods woord geleerd
dat Hij het gans heelal regeert.

‘k Verlang niet naar een ruimte reis
‘k heb voor Gods grootheid al 't  bewijs.
Die wordt al gemanifesteerd
waardoor de mens Zijn schepper eert.

Want uit het niets is ‘t al ontstaan
wat door Gods krachtig woord gedaan.
Die ook de mens tot leven riep
met alles wat Hij rond hem schiep.