Een nieuwe dag is aangebroken
met 't gouden zonnelicht omstraald.
En elke dag opnieuw ontstoken
door 't scheppingswoord van God bepaald.

De vogels die vol vreugde fluiten
zingen tesaam in harmonie.
Zij gaan in blijdschap zich te buiten
met steeds een andere melodie.

Op aarde weet ook 't groen van wanten
en kleurt en fleurt er bloem en plant.
Hier toont zich rijk van alle kanten
't almachtig werk van God Zijn hand.

Die aanblik laat ons hart bezinnen
hoe prachtig alles is gemaakt,
Ons dankbaar loflied klinkt van binnen 
voor schoonheid die ons heeft geraakt.