In onze wereld wordt met macht
doorlopend steeds het recht verkracht.
Daarmee doet men velen tekort
doordat er aan het recht veel schort.

Door ’t onrecht dat wordt uitgestort
zien wij dat het niet beter wordt.
En dat voor menigeen ’t gevecht
dan in zijn nadeel wordt beslecht.

Men houdt zich vaak niet aan zijn woord
het blijkt misleiding die men hoort.
Want waar men spreekt over zijn recht
wordt het subiet terzij gelegd.

Men voert zijn afspreken niet uit
wat enkel leidt tot slecht besluit.
Vervolgens voert men slecht beleid
dat tot veel wantoestanden leidt.

Helaas laat men veel mensen staan
in ’t koude klimaat van ’t bestaan.
Zo laat men menig mens alleen
voortlevend met een hart van steen.

’t Gaat om economisch belang
’t gedachtengoed wat ik opvang.
En dat blijkt voortaan het beleid
als het advies dat zich verspreid.

Aandacht en liefde die zijn zoek
en ingewisseld door de vloek.
Van een verharde maatschappij
in zulk een wereld leven wij.