Zo wordt nu een volk misleid
want dat blijkt de werkelijkheid.
Onder ’t mom democratie
treft het een generatie.

Duizenden staan op een lijst
wat alleen maar op macht wijst.
Want dekmantel blijkt het woord
democratie als men moord.

Er hoeft nu slechts nog gewacht
welke straf men heeft bedacht.
Hoe door misbruik van de macht
men gevangen afslacht.

Velen zijn straks weggewerkt
wat ’t dictatorschap versterkt.
Straks wordt door ons opgemerkt
hoe het in de praktijk werkt.

Miljoenen worden verblind
volgend wat hun leider vindt.
Die hen in de afgrond stort
als zijn macht straks groter wordt.

Dan voelt men zijn harde hand
die beïnvloedt heel het land.
Enkel uit op steeds meer macht
dat is wat zijn volk reeds wacht.

’t Geweld in de regio
dat vermeerdert zich straks zo.
Wanneer d’ogen opengaan
en elk mens wordt aangedaan.

Want d’ uitbreiding van ’t geweld
wordt in ’t vooruitzicht gesteld.
Wat een heel volk niet beseft
is ’t onheil dat hen straks treft.

Misleid door verkeerde keuzen
roept men overwinningsleuzen.
Maar de werkelijkheid die wacht
ieder met zijn nageslacht.

Er hangt hen onheil boven ’t hoofd
die hen veel ellende belooft.
Als men de rijen niet echt sluit
en tot ware eenheid besluit.

Hij die zijn naaste broeders haat
is een mens die het slecht vergaat.
Want ieder die de eenheid splijt
ontkomt niet aan die werkelijkheid.

Want demagogie maakt niet vrij
trekt als democratie voorbij.
Maar niemand ziet hoe hij misleidt
straks aan benauwde tijden lijdt.

Hun leider genaamd Erdogan
denkt werkelijk dat hij alles kan.
En tot bloedvergieten bereid
er volgt straks nog een harde strijd.

Recht blijkt er niet meer te bestaan
en thans ziet hoe het is gegaan.
Want hier wordt met man en macht
hard gestreden om de macht.

n.a.l.v. de gebeurtenissen in Turkije