Er gaat veel mis in Nederland
men schuift wat gebeurt aan de kant.
Veel feiten moffelt men vaak weg
bovenkomend na veel gedreg.
Want dan blijkt de ontzetting groot
door missers leidend tot de dood.

Zo ontstaat het vertekend beeld
dat iedere zieke wordt geheeld.
Zeer vele doden zijn 't getal
dat stijgt boven het honderdtal.
Het gaat dan om zestig procent
nu pas door medici erkend.

Het blijkt een duizendtal te zijn
wat men verdoezelen blijft met schijn.
Maar ondanks dat wordt openbaar
wordt men de werkelijkheid gewaar.
Hiermede wordt ontdekt de schand'
van medisch falen in ons land.

't Blijkt fouten stapelen zich op
gezondheidszorg raakt in het slop.
Waarom men de missers verzwijgt
voorkomt dat men een rechtzaak krijgt.
't Vertrouwen wordt hierdoor geschaad
als men zich op zijn arts verlaat.

Een diagnose fout gesteld
wordt in de praktijk niet vermeld.
Men loopt hier ook niet mee te koop
nabestaanden krijgen geen hoop,
op 't juiste en oprechte woord
dat bij het feit van handelen hoort.

De olievlek hiervan blijkt groot
van missers leidend tot de dood.
Verdoezelen kan niet langer meer
van vele fouten keer op keer.
Wordt het langzamerhand geen tijd
voor een beter gevoerd beleid!!

N.a.l.v van de tv uitzending 30 mei j.l.van ruim 3000
gevallen van medische missers met de dood ten gevolg.