Help ons land gaat naar de knoppen
de neergang lijkt niet te stoppen.
’t Regent steeds faillissementen
winkels worden lege tenten.

Niemand die blijkt mee te tellen
als men ’t einde zal vertellen.
Ontslag, ww, bijstand halen
’t is verdrietig ’t is echt balen.

‘t Stadsbeeld biedt veel lege plekken
die wij meer en meer ontdekken.
Al die leegte heeft bezwaren
economisch te verklaren.

’t Gaat om dingen bij te stellen
wanneer die soms gaan beknellen.
‘t Kost dan zware offers brengen
als men ’t doel niet kan verlengen.

Zittende bij de restanten
klinkt het luid naar alle kanten.
Dat het tij nu is gaan keren
wat men valselijk blijft beweren.

Wat de politiek laat weten
moeten wij maar snel vergeten.
Haar woord blijkt niet te vertrouwen
om er zeker op te bouwen.

Men blijft winkelpanden slopen
steeds minder is er te kopen.
Vorsend kijkend door de ruiten
valt er niets te zien van buiten!

Ook V&D is verdwenen
waar ook velen over wenen.
Uit hun monden is te horen
'k zie nu weinig toekomst gloren.