Laat de liefde ons telkens overwinnen
en elke dag met blijdschap weer beginnen.
Geduld en liefde zal verblijden,
als die ons in het leven leiden.
Wanneer die ons tesamen bindt
geschiedt dat elk ’t geluk hervindt.
Waar liefde en aandacht ons verbinden
en samen leven als beminden.