Wandel samen steeds op wegen
die tot heil zijn en tot zegen.
Elkaar bij de hand te nemen
In 't gebed Gods heil te claimen.
Zodat Hij aan ons laat blijken
waar Hij ons mee wil verrijken
Om goed het leven door te komen
veilig bij Zijn hand genomen.
En ons op de wegen leiden
waarop God heil zal bereiden
en daarop ons zal verblijden.