Wij zien elkaar beslist weer terug
eens in Gods heerlijkheid.
Of dat spoedig zal zijn en vlug
na korte of langere tijd.

Naar vreugd van 't weerzien zien wij uit
voor ons komt eens de dag,
dat God de Heer voor ons besluit
naar 't weerzien met een lach.

Dan gaan wij voortaan hand in hand
genietend wat God biedt.
En zingen saam in 't Vaderland
met d'engelen Gods 't loflied.