Wil jij mijn hand vasthouden
wanneer ik eenmaal sterf.
Als een van Gods vertrouwden
het hemelrijk verwerf.
En mijn adem zal vlieden
mijn ziel rijst tot Gods troon
Zie wat Hij mij wil bieden
door 't offer van Zijn Zoon.

Wil jij mijn laatste uren
in mijn nabijheid zijn.
Als 't eind niet lang zal duren
en verlost ben van pijn.
Een kus met laatste groeten
de band die ons verbindt,
zal God verbreken moeten
als Hij wacht op Zijn kind.

Eens zal het weerzien komen
daar ben ik zeker van.
Blijf daar maar stil van dromen
want ik geloof dat het kan.
God laat dat eens geschieden
de vreugde is totaal
van wat Hij heeft te bieden
aan ons en allemaal.