Ga je kind maar overgeven
Ik zal je leiden aan Mijn hand.
Zorgeloos mag je gaan leven
in ‘t beloofde Vaderland.

’t Afscheid nemen van beminden
is wat elk mens eenmaal wacht.
Die je straks weer terug mag vinden
en met vreugde opgewacht.

Ja je zult hen weer ontmoeten
want ook hen wordt plaats bereid.
Om hen verheugd te begroeten
aan de poort van d’eeuwigheid.

Wees niet bang voor ’t overstappen
van het leven hier naar daar.
Blijf blij in je handen klappen
wordend d’ eeuwigheid gewaar.

Mijn woord laat je een thuis beloven
dat je straks bewonen mag.
Wees verzekerd ’t is hierboven
altijd licht en altijd dag.

‘k Wil de heerlijkheid je bieden
met de schoonheid die je ziet.
Vertrouw kind ‘t zal je geschieden
Mijn beloften breek Ik niet!