De kaarten zijn geschud
nu is je tijd gekomen.
Door ’t geloof in God gestut
mag je van toekomst dromen.

Je tijd hier is voorbij
de hemel staat te wachten.
Eens zien wij allebei
verblijdt haar schoonste prachten.

Leef nog in ’t hier en nu
en tracht te accepteren
God zorgt straks voor ’t menu
in feestelijke sferen.

De weg die je moet gaan
daarop volgt Gods bevrijding
Zijn hand biedt Hij je aan
vertrouwend op Zijn leiding.


(De inhoud kan bij gebruik ook in de ik vorm worden
gebruikt.)