Heer houdt bij ons de moed er in
wanneer wij onheil zien en horen.
Laat in het licht van Uw bemin
Uw uitzicht en Uw toekomst gloren.

Veel vragen rijzen in ons hart
wanneer wij Heer rondom ons kijken
Als op ons afkomt leed en smart
die in de wereld niet wil wijken.

Tot tranen toe zijn wij bezwaard
slechts U kunt ons gemoed verlichten.
Als vrienden Heer van U bewaard
wiens voetstap U naar ’t heil zult richten.

De wereld staat in vuur en vlam
en kent zo vele donkere nachten.
Die menig mens de vreugde ontnam
door losgebroken duistere machten.

Op zoveel plaatsen heerst geweld
en laten kogels doden vallen.
In ’t nieuwsjournaal wordt dan verteld
het juiste aantal aan ons allen.

Wij bidden U om vrede Heer
dat is het wat wij van U wensen.
Kom uit Uw hemel en daal neer
en sticht Uw rijk onder ons mensen.