Vrienden laat de moed niet zinken
is het woord dat Jezus spreekt.
Zie in 't leven Mijn licht blinken
dat in 't duister nooit ontbreekt.
Ik laat het elke dag weer schijnen
zodat 't iedereen verblijdt.
't Licht dat nimmer zal verdwijnen
maar waarin Ik u verder leid.

Weet dit licht blijft eeuwig stralen
verliest nimmer glans en kracht.
Want het blijft voor u verhalen
van Mijn overwinningsmacht.
Blijf getrouw dit licht maar volgen
stralend in de duisternis.
Die er eens door wordt verzwolgen
en er daarna nooit meer is.

Want Ik ben tot u gekomen
's werelds licht dat voor u schijnt.
Waar u biddend van bleef dromen
en uw leven thans omlijnt.
Koester u dan in de stralen
die Ik met warmte tot u zend.
En u van Mijn liefd' verhalen
zoals een mens die niet kent.