God draait Zijn hand er nooit voor om
met gaven uit Zijn heiligdom.
Die Hij aan Zijn geliefden schenkt
waarmee Hij ruimschoots elk gedenkt.

Elk kind dat zijn hand opendoet
ervaart daarna Gods overvloed.
Waarmee Hij rijkelijk elk bedeelt
een actie die Hem nooit verveelt.

Genadegaven rijk en wijd
worden over elk uitgespreid.
God vraagt van elk die Hij ontmoet
dat hij zijn handen opendoet.

Dan worden zij door Hem gevuld
aan elk Zijn verrassing onthuld.
Hierdoor wordt door ieder ontmoet
't kenmerk van Vaders overvloed!