Als de avondklokken luiden
willen zij op de nachtrust duiden
die God over ons laat komen
om dan heerlijk weg te dromen.

God bevestigt ons vermoeden
dat Hij over ons zal hoeden,
en de nacht tot rusttijd maken
tot wij 's morgens weer onrwaken.

Want dan treedt het zonlicht binnen
laat de nieuwe dag beginnen.
Want ook dan zal God beschermen
en zich over ons ontfermen.

Zijn hand keert alles ten goede
levend onder Vaders hoede.
Hij bevestigt Zijn genade
waarin wij gezegend baden.