Leef met elkaar in harmonie
Zingend een liefdesmelodie.
Die overal de ronde doet
Uw naasten daarmee steeds begroet.

Smeed met elkaar een hechte band
Zorg dat die heeft de overhand.
‘t Is liefde en aandacht die verblijdt
en zorgt dat ’t kwade van ons wijkt.

Zorg dat steeds harmonie het wint
Waar men zich ook op aard bevindt.
Zodat er zicht en eenheid vormt
een plaats waarbinnen het nooit stormt.

Hanteer de regels van de Heer
Leg die niet klakkeloos naast u neer.
Maar laat uit ieders hart en mond
De liefd’ gaan over ’t wereldrond.

Volg met elkaar wat Jezus leert
En heilzaam met elkaar verkeert.
Waar liefd’ begrip heeft ‘d overhand
Wordt met inzet ’t geluk geplant.