Vouw je handen biddend samen
spreek met hart en ziel tot God.
Sluit je gebed af met amen
en ervaar God keert je lot.

Met de hemelvader spreken
in het intiem samenzijn.
Dat is telkens weer gebleken
met Hem in contact is fijn.
.
Vader zal steeds antwoord geven
want je bent immers Zijn kind
Laat Zijn zegen je beleven
omdat Hij j' intens bemint.