Met Jezus een behouden vaart
wordt ons door Zijn beloft verklaard.
Wanneer Hij stuurt ons levensschip
en nimmer strandt op rots of klip.

Weet Jezus stuurt met vaste hand
’t levensschip naar ’t beloofde land.
De veil’ge haven komt in ’t zicht
waar Jezus' doel op is gericht.