Krijgt verdriet de overhand
dan helpt Jezus uit de brand.
’t Is de Heiland die hulp biedt
wissend tranen die Hij ziet.

Altijd volgt Hij met Zijn troost
zorgt dat jij je verdriet loost.
Zodat die met spoed verdwijnt
en voor jou de zon weer schijnt.

Leg Hem ’t verdriet en nood voor
dan biedt Hij je Zijn gehoor.
En daardoor gerustgesteld
wist Hij weg wat je beknelt.

Je verdriet is nu voorbij
Jezus maakt je daarvan vrij.
En je wordt je blij bewust
Hij heeft pijn verdriet gesust.