Bespreek met God uw moeilijkheden
dan komt de Heer met mogelijkheden.
Die Hij oplost in liefdesfeer.

Laat u maar in Zijn armen dragen
Hij laat de toekomst voor u dagen.
Daar heeft u Vaders hulp voor nodig
Bij pijn en nood nooit overbodig.