Heb je moeite en zorg in ‘t leven
Ga je hart aan Jezus geven.
Hij zal wat je doet beknellen
Weer in ’t leven veiligstellen.

Bij Hem wordt begrip gevonden
Door pijn en opgelopen wonden.
Want Hij ontdoet onze harten
Graag van pijn verdriet en smarten.

Liefdevol en teder helend
Is de liefd' van Hem genoeg.
Wanneer Hij ons mededelend
Elk die schenkt die daarom vroeg.