Een mens die leeft uit Godsvertrouwen
kan daardoor altijd op God bouwen
Verankerd op een sterke rots
ervaart men kracht en hulpe Gods.

Wie zijn hand in Gods handen legt
wordt blij de toekomst aangezegd.
Want ieder die Gods woord gelooft
hem wordt dat vooruitzicht beloofd.

God wil ons door het leven leiden
om ons eens verrast te verblijden.
Wat Hij bij thuiskomst ons bereidt
met schat en vreugd der eeuwigheid.