Heer sluit Uw armen om ons heen
breng vreugd in onze moede harten.
Wijs ons de goede weg waarheen
bevrijd van zorg, pijn, diepe smarten.

Schenk ons een liefdevol bestaan
dat U opvult met liefd' en vrede.
Om veilig aan Uw hand te gaan
op Uw weg zettend onze schreden.

Houd onze blik op U gericht
wil nieuwe hoop voor morgen geven
Tot eens de dag voor ons oplicht
die ons verzekert van nieuw leven.

Opgedragen aan mijn geliefde echtgenote